תנור שם בוש
תקין לחלוטין, פשוט מתחדשים
גודל סטנדרטי.
החפץ נמסר