אופנים ורודות לילדה בת 3
חסר פדל ויש חלדה.
בסך הכל.עובדות בסדר אבל זקוקות להחלפת פדל וגלגלי עזר.
החפץ נמסר