כמה כרכי אנציקלופדיה בנושאים שונים, יכול לשמש לילדים
החפץ נמסר