לחצו להגדלה
מאוור תקרה ללא תקלות. המצב החיצוני לא משהו וחסר החלק שמחבר לתקרה.
החפץ נמסר