לחצו להגדלה
כל מיני ספרים לקריאה ועיון. חלק רפואיים. בעיקר בגרמנית
החפץ נמסר