מדיח רחב שקיבלנו כאן באגורה..מעט חלוד..לא הפעלנו
החפץ נמסר