למסירה אנציקלופדיה "מסדה"
ישנה , אך במצב טוב מאוד.

המסירה מתבצעת ברעננה - שימו לב!!
החפץ נמסר