שני ספרים האחד השנה הראשונה והשני מה לצפות בשנה הראשונה.
אל תשלחו הודעות, אלא תתקשרו.
החפץ נמסר