4 מחשבים למסירה לא מבטיח לגבי מצבם אבל אפשר להוציא חלקים
בחלקם אמורים לעבוד חייבים להימסר עד יום ראשון
החפץ נמסר