קיימים ספרים למסירה.

סדרות
ספרים בודדים
החפץ נמסר