חייב להעביר בשעתיים הקרובות.
אם לא זה נזרק לפח- וחבל...
(חייב לפנות את הדירה)
החפץ נמסר