הספר "לגעת בצל" - ספרות מתח חרדית. מצב מצוין
החפץ נמסר