במצב טוב מאוד. קיבלנו ומעבירים הלאה לאחר שלא נעשה בו שימוש במשך כשנה.
החפץ נמסר