לחצו להגדלה
סלקל + מתאם ISOFIX, הקלקל של הסלקל קצת שבור, ייתכן והתוקף פג.

נא לא להתקשר אחרי 20:00
החפץ נמסר