נשאר לנו אוכל לכלבים ותערובת לתרנגולות. נשמח למסור לפני פסח. מי שצריך לשבוע הקרוב מוזמן לפנות אלינו
נמסר/ה