פרקט ישן משומש כ7 מר ליצירה או לריצוף של מחסן
החפץ נמסר