מדפסת MX375 של CANON
בטוח מצלמת, סורקת. אבל לא וודאי שהיא מדפיסה. יכול להיות שצריך לרכוש בשבילה כאבל.
החפץ נמסר