מערכת סטריאו פיליפס
קלטות לא תקין
רדיו ודיסקים אמורים לעבוד
נמסרת עם שלט וללא כבל חשמל
החפץ נמסר