קומקום חשמלי ששירת אותנו נאמנה.
לפעמים לא נדלק מיד.
החפץ נמסר