לחצו להגדלה
למסירה ספרים של אוניברסיטה הפתוחה ממספר קורסים של מדעי מחשב:
סיבוכיות ומבוא לחישוביות
החפץ נמסר