לחצו להגדלה
רבי ישראל סלנטר-תולדות חייו ופועלו-ספר לילדים במצב סביר
לאסוף ליד מסוף תחנת הרכבת הקלה גבעת המיבתר
רח ששת הימים
לא שומר
ישי
החפץ נמסר