פוטוסים ועוד אחד שלא ידוע שמו.
מושרשים.
יש לא מעט.
החפץ נמסר