שני ספרים המתאימים לשנה א' במתמטיקה או מדעי המחשב -
אלגברה לינארית
חשבון דיפרנציאלי ואינגרלי
החפץ נמסר