תמונות טבע ונוף ומפות מרהיבים. מאמרים באנגלית. משנות 1990. כחמישים, במצב טוב.
החפץ נמסר