כל החוברות של הקורס 'אלגברה ליניארית 1' של האונבריסטה הפתוחה + נספח + חוברת תרגילים
החפץ נמסר