ספר ארכיאולוגיה של חצי האי סיני, מאת בנו רותנברג. נדפס ב-1968.
החפץ נמסר