חומר סיכומי בכתב ידי ובצורה מסודרת וברורה של הקורס
אותו עברתי לקראת סוף שנות ה 90.

החומר שמור בקלסר עם דפי פוליו/A4

נושאים לדוגמה:
התפתחות היילוד
פסיכולוגיה התנהגותית/תיאוריות ותיאורטיקנים
הטיפול היומי בילד
וכדומה...
החפץ נמסר