לחצו להגדלה
מיטת תינוק (לשלב אחרי עריסה), היתה בשימוש לילדה אחת.
רצ"ב תמונה כשהיא מפורקת.
החפץ נמסר