לחצו להגדלה
מיטת מעבר כמו חדשה מאיקאה. היתה בשימוש שנה.
החפץ נמסר