למסירה דפים למחשב a4 חדשים. לא נעשהבהם שימוש
החפץ נמסר