לחצו להגדלה
בס"ד

בס"ד

מעוניין למסור 2 כסאות נדנדה.
יהא מעשה צדקה זה לעילוי נשמת סבי ז"ל.
חגי
החפץ נמסר