שני קופסאות אורגנו אחד סגור ואחד פתוח אבל לא משומש.
החפץ נמסר