לחצו להגדלה
של חברת קריסטל, תקין ומחמם, אבל לא מסתובב
החפץ נמסר