שולחן גדול להן עם חמישה כיסאות שולחן כבד
החפץ נמסר