מיחם, הרתחת המים עודת , אבל שמירת החום לא עובדת לאחר זמן מה.
ניתן להשתמש במצב הרתחה כל הזמן, או לנסות לתקן את החלק של השמירה על חום...
החפץ נמסר