כ-30 גליונות של שבועון לאשה מהשנה האחרונה.
החפץ נמסר