שמיכה זוגית מחממת מצויינת. אמורה לקבל חדשה לכן מוסרת
החפץ נמסר