לחצו להגדלה
לא פתחתי ולא השתמשתי. חדשה באריזה.
החפץ נמסר