20-30 ספרי קריאה, רובם כחדשים מידי סופרים עבריים וזרים ביניהם אשכול נבו, אמיר גוטפרוינד, א.ב. יהושע, אלזה מורנטה ועוד.
החפץ נמסר