משחק הדורש מיומנות אחיזת עט הכותבת בעזרת חוט על גבי לוח מחורר
החפץ נמסר