היה בשימוש כמעט שנה. שלם ושמור נקי.
תוצרת וידר. איכותי.
החפץ נמסר