לא יודע אם זה עדיין רלוונתי למבחנים היום, אבל מי שרוצה מוזמן.
לשלוח הודעה רק אם מתכננים לבוא באותו היום.
נמצא בשכונת דניה בחיפה.
החפץ נמסר