עבור עיסת נייר..
או אפילו ניתן לשימוש עם ביצים ( :
החפץ נמסר