מלכודת עכברים גדולה חדשה, קניתי ולא השתמשתי
החפץ נמסר