מכשיר דיוידי, נראה שפועל (לא יכול לבדוק, כי אין לי טלוויזיה). בא עם שלט.
החפץ נמסר