וידיאו JVC תקין . הילדים גדלו ועכשיו מעבירים
הלאה.
החפץ נמסר