Cannon iP4300 – יצאה משימוש לפני זמן קצר, ניתן לשיקום
HP 840C – מצב לא ידוע. ניתן להנציל רכיבים
HP 5652 – מצב לא ידוע. ניתן להנציל רכיבים
Citizen 120D – מדפסת סיכות – מתאימה למערכות "עתיקות" שמשתמשות רק במדפסת מסוג זה.
פרטים נוספים לאחר פניה
החפץ נמסר