במצב תקין ומצוין יש על המגש סימנים שבניקוי טוב יכול לרדת
החפץ נמסר