מקלדת מחשב במצב טוב. כוללת גם מקשים לשליטה על מולטימדיה, דאר אלקטרוני ועוד.
נא לתאם בטלפון. סליחה לא שולח בדאר, לא עונה למסרים.
החפץ נמסר