ספרי פסיכומטרי של יואל גבע משנת 2007 ושל "סטודנט" (של אגודת הסטודנטים) מלפני שנה

כל הקודם זוכה. אם לא יבואו בזמן הקרוב אזרוק את הספרים
החפץ נמסר